Bài tập môn kế toán thuế (Thuế giá trị gia tăng) có lời giải

Bài tập môn kế toán thuế
Bài tập môn kế toán thuế

Tổng hợp một số bài tập môn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) giúp cho các học viên, sinh viên, quý độc giả có cái trực quan hơn về loại thuế GTGT này.

Bài 1 :

Công ty A bán một lô hàng cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 302,5 tr, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Lời giải:

            Ta gọi giá tính thuế cho lô hàng là G :

             Khi đó ta có : (G+G*10%) = 302,5 tr

             Vậy giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là G = (302,5 tr/1,1) = 275 tr.

Bài 2:

Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 500 cái. Nhằm khuyến mãi nhân dịp khai trương quyết định giảm giá bán 5%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Lời giải:

         Giá tính thuế của một nồi cơm điện:

         800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.

         Giá tính thuế của lô hàng 500 cái:

         760.000 x 5.00 = 380.000.000 đ (380 tr đ).     

Bài 3:

DN thương mại dịch vụ Thành Công có tài liệu như sau :

DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :

  • Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Thuế suất thuế GTGT A 5%, B 10%, C 5%, D 0 %
  • Giá bán chưa ính thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là 10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng

Lời giải:

SP Giá mua chưa thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào Tổng giá mua phải thanh toán Giá bán chưa thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Tổng giá bán Thuế phải nộp
Thuế suất Thuế khấu trừ Thuế suất Thuế nộp
X 1 2 3=1*2 4=1+3 5 6 7=5*6 8=5+7

9=7-3

A 9.000 0,05 450 9.450 15.000 0,1 1.500 16.500 1.050
B 15.000 0,1 1500 16.500 20.000 0,1 2.000 22.000 500
C 20.000 0,05 1000 21.000 30.000 0,1 3.000 33.000 2.000
D 25.000 0 0 25.000 35.000 0,1 3.500 38.500 3.500

Bài 4:

Trong tháng 12/2017 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Sử dụng cho SX sp A:
a. Mua từ DN X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ DN Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ
2. Sử dụng cho SX sp B:
a. Mua từ DN M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ DN N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Sử dụng chung để SX 2 sp A và B tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu

II – Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong tháng

1. Sp A (giá bán chưa thuế GTGT)

a. Bán cho DN thương mại An Khánh 120.000 sp với giá 130.000đ/sp

b. Trực tiếp XK 24.000 sp với giá FOB là 135.000đ/sp (Thuế GTGT 0%)

c. Bán cho DN chế xuất 5.000 sp với giá là 120.000đ/sp (Thuế GTGT 0%)

2. Sp B (giá bán đã có thuế GTGT)

a. Bán qua các đại lý bán lẻ số lượng 60.000 sp với giá

132.000đ/sp

b. Bán cho cty XNK X 5.000 sp với giá 154.000đ/sp

c. Trực tiếp XK 35.000 sp với giá FOB là 150.000đ/sp (Thuế GTGT 0%)

Biết rằng:

    Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong tháng.

Lời giải:

I.Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:

  1. Để sản xuất cho sản phẩm A:

 Mua từ công ty X => thuế phải nộp là

                                 15.000 x 70.000 x 10% = 105 (triệu)

 Mua từ công ty Y:     Thuế GTGT phải nộp :  370 (triệu)

 Tập hợp hóa đơn:      Thuế GTGT phải nộp là:

                                          500.000.000x 10% = 50 (triệu)

Tổng GTGT vào của sản phẩm A là:

                                               105 + 370 +50 = 525 (triệu)

2. Để sản xuất sản phẩm B:

a.Mua từ công ty M:  Thuế phải nộp là:

                                                       120 x 10% = 12 (triệu)

b.Mua từ công ty N:   Thuế phải nộp là:

                                                          330 /1,1 = 30 (triệu)

c. Tập hợp hóa đơn: Thuế GTGT phải nộp là:

                                                     350 x 10% = 35 (triệu)

Tổng GTGT vào của sản phẩm B là:

                                                    12 +30+ 35 = 77 (triệu)

3. Dùng chung cho cả sản phẩm A và B: Thuế GTGT phải nộp

                                                      510 x 10% = 51(triệu )

Vậy tổng thuế GTGT vào =  525 + 77 +51 = 653 ( triệu)

II.Tiêu thụ trong tháng :

1.Sản phẩm A:

a. Thuế GTGT ra phải nộp là:

                          120.000x 130.000x 10% = 1.560 ( triệu)

b.Trực tiếp xuất khẩu thuế  GTGT 0% vì vậy số thuế GTGT ra  = 0

c. Bán cho DN chế suất GTGT 0% vì vậy số thuế GTGT ra  = 0

2. Sản phẩm B

a. Bán cho các đại lý bán lẻ

Thuế GTGT phải nộp là:

                                 60.000x (132.000/1,1) = 720 (triệu)

b. Bán cho công ty XNK:

Số thuế GTGT phải nộp là:

                            (154.000/1,1) x 5.000×10% = 70 (triệu)

Tổng thuế GTGT ra phải nộp của sản phẩm B là  790 (triệu)

c. Trực tiếp xuất khẩu thuế GTGT 0% vì vậy số thuế GTGT ra =0

Tổng thuế GTGT đầu ra của DN là:

                                1.560 (triệu) + 790 (triệu) = 2.350 ( Triệu)

Số thuế GTGT của DN phải nộp là:

                               GTGTp= GTGTr – GTGTv

                               = 2.350 (triệu) – 653 (triệu) = 1.697 (triệu)

Bình luận