Các chỉ số tài chính kinh doanh quan trọng mà CEO cần “sở hữu”

Các chỉ số tài chính kinh doanh quan trọng
Các chỉ số tài chính kinh doanh quan trọng

Hiện nay khi khởi nghiệp rất nhiều CEO Việt Nam không có một nền tảng vững chắc liên quan tới kế toán, tài chính. Đâu là  các chỉ số tài chính kinh doanh quan trọng?

Dường như hầu hết các CEO đã tập chung quá nhiều vào việc tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, hơn là phải lưu ý hay phân tích các vấn đề liên quan tới tài chính của doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên để một công ty phát triển, các CEO cần phải theo dõi và xem xét các chỉ số quan trọng liên quan đến tài chính kinh doanh kể cả khi đã có một giám đốc tài chính phụ trách thay mình.

Bài viết sau Kế toán Thành Công sẽ giúp các CEO có cái nhìn tổng quát hơn về các chỉ số tài chính kinh doanh cần phải lưu ý và theo dõi thường xuyên.

7 Chỉ số tài chính quan trọng một CEO phải “giám sát” thường xuyên

1. Các khoản nợ (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn…)

Bao gồm tất cả các khoản vay mượn của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, thường là tiền lãi vay mà doanh nghiệp phải trả hàng tháng hoặc định kỳ.

2. Bảng cân đối kế toán

Bảng tóm tắt số liệu về vốn, tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Đây là số liệu quan trọng được coi là là một “giấy khám sức khỏe tài chính” doanh nghiệp.

3. Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ)

Báo cáo về doanh thu, tổng thu nhập của doanh nghiệp, trừ đi giá vốn hàng bán để xác định tổng lợi nhuận.

4. Vốn chủ sở hữu

Tiền, tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm (thường là khi kết thúc năm tài chính hoặc phụ thuộc từng loại hình doanh nghiệp).

5. Các khoản phải thu

Số tiền mà  doanh nghiệp cho nợ thông qua bán hoặc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ.

6. Các khoản phải trả

Là số tiền doanh nghiệp phải trả như lương phụ cấp nhân viên, các khoản thuế, bảo hiểm, các khoản phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu, hoặc các dịch vụ thuê ngoài đến kỳ thanh toán…

7. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dòng tiền)

Báo cáo về số tiền mặt ra và vào doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở phân tích các hoạt động kinh doanh, tài trợ và đầu tư để tính toán lượng tiền mặt hiện tại và dự đoán số tiền trong tương lai.

6 Chỉ số kinh doanh quan trọng mà CEO cần lưu  tâm

1. Doanh số

Báo cáo về doanh số cung cấp thông tin về chiều hướng phát triển của doanh nghiệp. Một báo cáo về doanh số nên được xem xét đánh giá kết hợp với lãi ròng và biên lợi nhuận.

2. Dự báo dòng tiền

Việc tính toán và dự đoán dòng tiền là hoạt động vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Dự đoán về dòng tiền nên được tiến hành hàng tuần hoặc hàng tháng; càng thường xuyên càng tốt.

3. Kỳ trả tiền bình quân (trung bình)

Xác định số ngày bình quân mà doanh nghiệp phải trả tiền cho nhà cung cấp của mình.

4. Số ngày tồn kho bình quân (trung bình)

Là số ngày trung bình mà hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc mua về lưu trữ ở trong kho trước khi được bán cho khách hàng.

5. Biên lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu

Chỉ số này cho biết tỷ lệ giữa giá mà doanh nghiệp nhận được từ khách hàng so với giá mà doanh nghiệp phải trả cho nhà cung cấp.

6. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo phần trăm doanh thu

Chỉ số này lý tưởng khi có chiều hướng tăng, mặc dù việc đi ngang cũng có thể chấp nhận được trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, một sự giảm đi trong chỉ số này có thể là một dấu hiệu cảnh báo về những tổn thất tiềm tàng trong tương lai của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đưa ra những giải pháp phù hợp để cải thiện chỉ số này.

Trên đây là bài chia sẻ của Kế toán Thành Công về các chỉ số tài chính kinh doanh mà các CEO cần phải lưu tâm. Hy vọng bài viết phần nào cung cấp những thông tin hữu ích tới các CEO và các bạn độc giả.

Cám ơn quý độc giả đã chú ý theo dõi!

Ps: Hãy để lại bình luận và like share cho bạn bè người thân nếu bạn thấy bài viết có thể giúp đỡ cho họ nhé!

Bình luận