Chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2018

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu không? Điều kiện để được hưởng lương hưu 2018. Chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất. Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời:

Điều kiện hưởng lương hưu 2018

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương theo luật bảo hiểm xã hội 2014 khi đảm bảo hai điều kiện sau:

1. Đủ tuổi nghỉ hưu: với nam60 tuổi, nữ55 tuổi.

2. Có thời gian tham gia BHXH từ 20 năm trở lên.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đóng đủ số năm tối thiểu để được hưởng lương thì có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đủ số năm tối thiểu để được hưởng lương hưu theo quy định.

Ghi chú: Theo dự thảo về cải cách bảo hiểm do bộ lao động và thương binh và xã hội đề xuất thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu có thể giảm xuống còn 15 năm thậm chí 10 năm. Tuy nhiên đây mới chỉ là dự thảo đang được xem xét hy vọng sẽ sớm được quyết định và công bố trong thời gian tới.

Đều kiện để nghỉ hưu trước tuổi
Đều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định Điều 54 của luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 20 nămchưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều kiện hưởng lương hưu khi chưa đủ tuổi

Chế độ nghỉ hưu sớm mới nhất với người tham gia BHXH khi đóng đủ 20 năm trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành).

2. Nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi và có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (địa bàn khó khăn, xa xôi, hẻo lánh, môi trường làm việc khắc nghiệt, độc hại theo quy định).

3. Người lao động từ đủ 50 đến 55 tuổitrên 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

4. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

5. Người lao động quy định đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an, người làm trong công tác cơ yếu…tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của luật bảo hiểm xã hội 2014 nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trường hợp sau:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác.

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

c) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

6. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Ghi chú: Với các trường hợp này mức lương hưu nhận được sẽ tương ứng với mức bình quân tháng đóng BHXHsố năm đóng BHXH. Số năm nghỉ hưu sớm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ không ảnh hưởng tới tỷ lệ hưởng lương.

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi khi mất sức, suy giảm khả năng lao động

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi khi mất sức, suy giảm khả năng lao động khi đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và thuộc trường hợp sau:

1. Từ 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

4. Người lao động quy định đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an, người làm trong công tác cơ yếu…tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của luật bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và thuộc trường hợp sau:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2018
Chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2018

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi với lao động mất sức, giảm khả năng lao động năm 2018

Năm 2018 mức lương với người lao động nghỉ hưu trước tuổi với lao động mất sức, giảm sức lao động phụ thuộc vào số năm đóng BHXH, mức lương đóng BHXH trung bình và số năm nghỉ hưu trước tuổi.

Mức lương = Mức bình quân đóng BHXH x Tỷ lệ hưởng lương

Tỷ lệ hưởng lương = 45% (ứng với số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng mức lương 45%) + 2% x (Số năm đóng BHXH sau khi đóng đủ số năm tối thiểu) – 2%x (Số năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định)

Mức bình quân hưởng lương chi tiết xem bài viết : Cách tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội 2019.

Ví dụ về tính tỷ lệ hưởng lương nghỉ hưu trước tuổi với lao động mất sức, suy giảm khả năng lao động

Bác Thành Công (nam) năm nay (2018) 53 tuổi mất sức lao động 61%. Tính đến 11/2018 bác đã đóng đủ 20 năm BHXH. Xác định tỷ lệ hưởng lương của bác Công khi nghỉ hưu vào tháng 11/2018.

Trả lời:

Năm 2018 với lao động nam khi nghỉ hưu số năm đóng tối thiểu là 16 năm để được hưởng tỷ lệ lương 45%. Với mỗi năm đóng sau khỉ đủ 16 năm sẽ được hưởng thêm 2%. Tuy nhiên với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (trước 60 tuổi) bác sẽ bị trừ 2%/ năm.

Tỷ lệ hưởng lương xác định như sau:

Tỷ lệ hưởng lương = 45% + 2%x( 20-16 năm) – 2%x( 60-54 tuổi)

                               = 45% + 8% – 12% = 41%.

>> Xem thêm: Cách tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội 2019

Trên đây là bài chia sẻ của Kế Toán Thành Công về chế độ lương hưu đối với lao động nghỉ hưu trước tuổi. Cách xác định mức lương hưu nhận được khi về hưu trước tuổi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Hy vọng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu cũng như xác định chính xác những quyền lợi của mình và người thân sẽ nhận được khi nghỉ hưu trước tuổi.

Chúc các bạn luôn thành công trong công việc và học tập!

Bình luận