Đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp khác địa bàn cấp tỉnh không? Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty theo quy định mới nhất như thế nào? Hồ sơ làm thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty như thế nào. Bài viết sau sẽ làm rõ các câu hỏi của bạn.

Theo Điều 25a nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 có hiệu lực từ 10/10/2018 về quy định thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau:

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty (doanh nghiệp)

Địa điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính (có thể khác tỉnh, thành phố với tỉnh, thành phố đăng ký hộ kinh doanh).

Chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty

1. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao hợp lệ của thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam) và hộ chiếu hoặc các giấy tờ thay thế hộ chiếu (với cá nhân là người nước ngoài).

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Chứng mình nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân.

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của từng đại diện theo ủy quyền với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước) (không cần Điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác như nghị định 78/2015/NĐ-CP).

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp
Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và hoạt động dưới mô hình công ty

Thời điểm chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

Trên đây là bài chia sẻ của Kế toán Thành Công về thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty. Hy vọng rằng bài viết cung cấp những thông tin cần thiết tới các độc giả khi muốn tìm hiểu cũng như muốn chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị mình từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi!

Xem thêm:

>> Quy định về hộ kinh doanh cá thể thành công ty

>> Các chỉ số tài chính kinh doanh quan trọng mà CEO cần “sở hữu”

>> Những điều chủ doanh nghiệp cần biết về kế toán tài chính

 

Bình luận