Công cụ dụng cụ có tính khấu hao không?

Công cụ dụng cụ có tính khấu hao không
Công cụ dụng cụ có tính khấu hao không

Công cụ dụng cụ là gì, Công cụ dụng cụ có được tính khấu hao không. Bài viết sau đây xin được làm rõ những thắc mắc của quý bạn đọc về công cụ dụng cụ (CCDC), cách phân bổ nó như thế nào?

Công cụ dụng cụ là gì?

Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định có quy định rằng những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hơn 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) không đủ điều điện trở thành tài sản cố định thì được xếp vào loại công cụ dụng cụ và có thời gian phân bổ tối đa không quá 36 tháng.

Công cụ dụng cụ có tính khấu hao không?

CCDC cần được hạch toán để tính giá trị vào chi phí của doanh nghiệp. Các công cụ dụng cụ có thể phân bổ với thời gian khác nhau.

1. Phân bổ 1 lần (100%): Phân bổ này cho những loại CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn nên thường được đưa thẳng vào chi phí của doanh nghiệp.

2. Phân bổ nhiều lần: Phân bổ này được dùng đối với những công cụ dụng cụ có giá trị lớn hơn và thời gian phân bổ dài. Phụ thuộc vào mục đích sử dụng của được chia thành hai nhóm chính là phân bổ 2 lần và phân bổ nhiều lần trong đó.

+ Phân bổ 2 lần được hiểu như sau: Mỗi lần phân bổ sẽ có thời gian và giá trị được chia thành 2 lần bằng nhau theo tỷ lệ 50:50).

+ Phân bổ nhiều lần: phải lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế. Hàng tháng sẽ trích đều vào chi phí.

Nếu có câu hỏi nào liên quan tới khấu hao tài sản cố định, khấu hao công cụ dụng cụ các bạn để lại bình luận xuống phía dưới để được hỗ trợ nhé!

Xem thêm: 

>> 6 Bước chi tiết tra cứu hóa đơn GTGT

>> 8 Quy định bắt buộc về chữ ký trên hóa đơn giá trị gia tăng

Bình luận