Đơn vị kế toán là gì?

Đơn vị kế toán là gì
Đơn vị kế toán là gì

Một độc giả có đặt câu hỏi về Kế toán Thành Công nội dung câu hỏi như sau:

  • Em đang tìm hiểu về hoá đơn điện tử tại khoản 1e Điều 6: Nội dung của hoá đơn điện tử của thông tư 32/2011/TT-BTC có nội dung:

“e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán

Em chưa hiểu đơn vị kế toán có nghĩa là gì? Xin Kế toán Thành Công cho em biết định nghĩa thế nào là đơn vị kế toán. Em cám ơn!

  • Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 3 Luật kế toán 2015 Đơn vị kế toán được định nghĩa như sau:

Như vậy, đơn vị kế toán gồm tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

  • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
  • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trên đây là định nghĩa về đơn vị kế toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật kế toán 2015.

Xem thêm:

>> Cách xử lý hoá đơn điện tử viết sai

>> Cách lưu trữ hoá đơn điện tử an toàn theo quy định luật kế toán

Bình luận