Công ty nào không cần kế toán trưởng?

Công ty nào không cần kế toán trưởng
Công ty nào không cần kế toán trưởng

Có phải tất cả các doanh nghiệp đều cần có kế toán trưởng hay không? Tiêu chuẩn, yêu cầu, trách nhiệm và quyền hạn của một kế toán trưởng là gì. Trường hợp nào không được làm kế toán trưởng, quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về bộ máy kế toán doanh nghiệp.

Theo Điều 20 nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017 chi tiết như sau:

Yêu cầu về bổ nhiệm kế toán trưởng với doanh nghiệp, công ty

1. Doanh nghiệp, công ty, Đơn vị kế toán bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

2. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định.

3. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Công ty có cần kế toán trưởng không
Công ty có cần kế toán trưởng không?

Trường hợp không cần đăng ký kế toán trưởng

1. Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

2. Các doanh nghiệp siêu nhỏ ( không phân biệt là công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…) theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định công ty, doanh nghiệp phải bố trí phụ trách kế toánkhông bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Kế toán trưởng có cần chứng chỉ không?

Luật kế toán 2015 có quy định chi tiết điều kiện và tiêu chuẩn của kế toán trưởng:

Tiêu chuẩn của kế toán trưởng

1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

3. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Làm việc theo quy định của pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ mà không chịu sự ép buộc của bất kỳ ai kể cả giám đốc khi sự ép buộc đó không tuân thủ theo quy định.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được giao và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

5. Khi thay đổi người làm kế toán, kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho kế toán mới.

6. Kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm.

Kế toán trưởng có cần chứng chỉ không
Kế toán trưởng có cần chứng chỉ không?

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

1. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. Có thời gian làm việc thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

4. Thời gian làm việc về kế toán từ 03 năm trở lên đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

2. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.

3. Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

4. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Những ai không được làm kế toán trưởng

1. Người chưa đủ 18 tuổi.

2. Người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

3. Đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

4. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

6. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

7. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác theo quy định.

Công ty không có kế toán trưởng có bị phạt không?

Theo điều 17 nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 quy định về xử phạt về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các trường hợp

1. Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

2. Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

3. Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

4. Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng

1. Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

2. Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

3. Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

4. Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng

1. Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2. Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;

3. Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trên đây là chia sẻ của Kế toán Thành Công về quy định về bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng trong doanh nghiệp, các yêu cầu đối với kế toán trưởng, xử phạt với các vi phạm trong bộ máy kế toán doanh nghiệp. Hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích và kịp thời cho công tác nghiên cứu cũng như cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp và lưu ý về xây dựng, bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp mình.

Chúc các bạn luôn gặp may mắn và thu được nhiều thông tin với Học kế toán online – Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín!

Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi!

Bình luận