Kinh phí công đoàn có bắt buộc không?

Kinh phí công đoàn có bắt buộc không?
Kinh phí công đoàn có bắt buộc không?

Công đoàn là gì? Kinh phí công đoàn là gì? Kinh phí công đoàn có bắt buộc không? Mức đóng phí công đoàn hiện nay. Cách sử dụng phí công đoàn theo quy định…Mời các bạn theo dõi bài viết sau:

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội được thành lập nhằm mục đích đại diện cho người lao động. Chăm lo đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động: tăng lương, giảm giờ làm, đảm bảo phúc lợi… theo quy định của pháp luật lao động và hợp đồng lao động.

Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn là phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động đóng cho tổ chức công đoàn cấp trên (cấp quận/ huyện). Mức đóng bằng 2% tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ người lao động.

Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí là phí do đoàn viên trong công đoàn đóng hàng tháng cho tổ chức công đoàn theo quy định của luật công đoàn.

Quỹ công đoàn để làm gì?

Theo luật công đoàn năm 2012 quỹ công đoàn được sử dụng cho mục đích sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

2. Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh.

4. Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

6. Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động.

7. Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới.

8. Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động.

9. Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác.

10. Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

11. Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp.

12. Các nhiệm vụ chi khác.

Các khoản chi theo quy định của công đoàn cơ sở (tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn)

Chi tiết định mức và các khoản chi theo quy định của luật công đoàn theo Điều 5, 6,7 quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017.

Kinh phí công đoàn có bắt buộc không

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Luật công đoàn năm 2012 là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở:

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Đoàn phí công đoàn
Mức đóng phí công đoàn 2018

Mức đóng kinh phí công đoàn 2018

Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, công ty sử dụng lao động đóng. Theo luật công đoàn 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực từ 01/01/2013 mức đóng phí được xác định như sau:

Mức đóng = Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH x 2%

Mức đoàn phí công đoàn 2018

Đoàn phí do đoàn viên trong công đoàn đóng. Theo Điều 23 khoản 1 quyết đinh 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017 mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tối đa bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định.

Mức lương cơ sở theo quy định từ 01/07/2018 1.390.000đ.

Thời điểm và địa điểm đóng phí công đoàn

Đóng phí công đoàn ở đâu

Nơi nộp phí và đoàn phí công đoàn là liên đoàn lao động cấp quận/ huyện nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Thời gian đóng kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp đóng phí công đoàn và đoàn phí hàng tháng hoặc hàng quý cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

Sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào?
Sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào?

Sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào

Theo hướng dẫn số 1784/HD-TLĐ ngày 06/11/2017 về phân phối tài chính nguồn thu công đoàn năm 2018 như sau:

1. Kinh phí được phân phối cho công đoàn cơ sở (công đoàn tại doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đã thành lập công đoàn) được sử dụng 68% tổng số thu. Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở khi có khoản chi hợp lệ theo quy định của luật công đoàn và có đầy đủ chứng từ có thể yêu cầu công đoàn cấp quận/ huyện thanh toán với mức phân bổ như quy định.

2. Công đoàn cấp trên (từ cấp quận/ huyện) được sử dụng 32% tổng số thu.

Sử dụng đoàn phí công đoàn

Theo hướng dẫn số 906/TLĐ ngày 12/06/2017 công đoàn cấp cơ được sử dụng 60% tổng số thu. Công đoàn cấp trên được sử dụng 40% tổng thu.

Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn

Theo Điều 24c nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 có hiệu lực từ 25/11/2015 quy định về xử phạt vi phạm về đóng kinh phí công đoàn:

Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

1. Chậm đóng kinh phí công đoàn.

2. Đóng kinh phí không đúng mức quy định.

3. Đóng kinh phí không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

Phạt tiền từ 18% đến 20% số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tối đa không quá 75 triệu đồng đối khi không đóng cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn đóng chậm, chưa đủ hoặc chưa đóng và tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trên đây là chia sẻ của Kế toán Thành Công về tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Mức phí công đoàn phải nộp năm 2018. Mức phân phối sử dụng phí và đoàn phí giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên. Cách sử dụng phí công đoàn theo quy định. Mức xử phạt với các hành vi vi phạm. Hy vọng rằng bài viết cung cấp thông tin kịp thời tới các bạn độc giả. Giúp các chủ doanh nghiệp và các bạn kế toán tránh được những vi phạm liên quan tới phí công đoàn theo quy định.

Chúc các bạn luôn thành công và may mắn!

Bình luận