Quy định về hộ kinh doanh cá thể thành công ty

Quy định về hộ kinh doanh cá thể thành công ty
Quy định về hộ kinh doanh cá thể thành công ty

Quy định về hộ kinh doanh cá thể. Chính sách ưu đãi khi hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành công ty (doanh nghiệp). Thủ tục và yêu cầu để được hưởng ưu đãi đối với hộ kinh doanh cá thể khi chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cá thể là gì

Theo Điều 66 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 và luật doanh nghiệp 2014 quy định về hộ kinh doanh:

1. Hộ kinh doanh do cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình làm chủ.

2. Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm xác định.

3. Sử dụng dưới 10 lao động thường xuyên.

4. Phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

5. Người chủ hoặc người đại diện đăng ký kinh doanh phải đủ 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự.

6. Với cá nhân, gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp (công ty)

Từ 01/01/2018 hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình thành lập công ty theo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 và nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, phí, tư vấn về thủ tục chuyển đổi, thuế…

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí về:

1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Hồ sơ để doanh nghiệp được hưởng tư vấn, hướng dẫn miễn phí

1. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

3. Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí

1. Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại đơn vị đầu mối được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao tư vấn, hướng dẫn.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mốitrách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung quy định.

Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp

Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy được:

1. Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

2. Miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

1. Doanh nghiệp được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Doanh nghiệp nếu tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnkhông thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép. Cơ quan quản lý có trách nhiệm cấp lại giấy phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

3. Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi vẫn sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiệnthay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nướcthẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu.

Miễn lệ phí môn bài 03 năm

Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành công ty được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

1. Được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán  trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán.

Điều kiện để được hưởng ưu đãi
Điều kiện để được hưởng ưu đãi

Điều kiện để được hưởng ưu đãi khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Theo mục 1 Điều 16 luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 quy định điều kiện hưởng ưu đãi khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty khi đảm bảo 02 điều kiện:

1. Trước khi thành lập công ty, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định.

2. Có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trên đây là chia sẻ của Kế toán Thành Công về hộ kinh doanh cá thể, những ưu đãi mà hộ kinh doanh cá thể nhận được khi chuyển mô hình kinh doanh sang thành lập công ty, những lưu ý với hộ cá thể để được hưởng ưu đãi khi chuyển đổi.

Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều giá trị cho các bạn độc giả trong công tác nghiên cứu và cung cấp thông tin kịp thời tới các chủ hộ kinh doanh khi muốn chuyển sang mô hình doanh nghiệp.

Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi!

Bình luận