Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là gì
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là gì

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 ra sao? Trong bài viết sau Học kế toán online xin được chia sẻ một số thông tin tới quý độc giả.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là thuế trực thu đánh trên phần doanh thu sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thu nhập của đối tượng chịu thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiêp được tồn tại bởi các lý do sau:

– Thuế TNDN được xem là thuế thu trước hoặc thu gộp của thuế thu nhập cá nhân để tránh tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu.

– Đối với cơ quan thuế việc quản lý và thu thuế thu nhập doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn so với việc quản lý và thu thuế cá nhân (TNCN).

– Việc đánh thuế TNDN trước khi các thu nhập này được trả về cho cổ đông góp vốn nhằm giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế và hạn chế thất thu thuế TNCN do thiếu khả năng quản lý chặt chẽ.

– Thuế TNDN có thể quan niệm là một sắc thuế độc lập đánh vào một đối tượng chịu thuế độc lập với các cổ đông. Các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giống như một đối tượng chịu thuế độc lập.

– Thuế TNDN là hình thức đóng góp của doanh nghiệp với nhà nước về những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp.

Cách tính thuế TNDN 2018

Thuế TNDN nộp = (Thu nhập tính thuế) x (Thuế suất Thuế TNDN)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu) – (Chi phí hợp lý hợp lệ) + (Thu nhập chịu thuế khác)

Trong đó:

               Chi phí hợp lý hợp lệ là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

               Với các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải thanh toán qua ngân hàng và phải có chứng từ thanh toán.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) năm 2018

Năm 2018 thuế suất thuế TNDN được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20%. Trong đó, có một số trường hợp khác:

  • Với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí từ 32% – 50%.
  • Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm là 50%.
  • Với đơn vị không phải là công ty doanh nghiệp, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp việc kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ:

+ Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.Với hoạt động giáo dục, y tế, nghệ thuật: 2%

+ Kinh doanh hàng hóa: 1%

+ Hoạt động khác: 2%

Bình luận