Cách tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội 2019

Cách tính lương bảo hiểm xã hội
Cách tính lương bảo hiểm xã hội

Tuổi nghỉ hưu theo luật lao động quy định hiện nay đối với nam là 60 tuổi với nữ là 55 tuổi. Nhưng khi nghỉ hưu mức lương hưu được hưởng của người lao động sau một thời gian dài tham gia bảo hiểm sẽ là bao nhiêu? Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội 2019 có gì khác không?

Bài viết sau Kế Toán Thành Công xin hướng dẫn cách tính lương hưu theo quy định mới nhất 2019. Xin mời quý độc giả chú ý theo dõi.

Cách  tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội (BHXH)  năm 2019

Lương hưu theo luật bảo hiểm được xác định như sau:

Lương hưu = Mức bình quân tháng đóng BHXH x tỷ lệ hưởng lương (%)

Tỷ lệ hưởng lương được xác định như sau

Theo quy định của luật lao động. Khi đến tuổi nghỉ hưu nếu người lao động đóng đủ số năm tối thiểu theo quy định thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%. Cụ thể như sau:

Số năm đóng BHXH tối thiểu với nam

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Số năm đóng BHXH tối thiểu  với nữ

 Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau khi đóng đủ số năm tối thiểu theo quy định. Nếu người lao động tiếp tục đóng thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%. Mức tối đa bằng 75% mức lương trung bình đóng BHXH.

Mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được xác định như sau ( theo Điều 9 nghị định 115/2015/NĐ-CP)

1. Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH trước 01/01/1995. Mức bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình 5 năm cuối trước nghỉ hưu.

2. Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH  trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến 31/12/2000. Mức tính bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình 6 năm cuối trước nghỉ hưu.

3. Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006. Mức bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình 8 năm cuối trước nghỉ hưu

4. Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến 31/12/2015. Mức bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

5. Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2019. Mức bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

6. Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH  trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2024. Mức bình quân tháng BHXH bằng trung bình 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

7. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm trong từ 01/01/2025 trở đi. Mức bình quân tháng đóng BHXH bằng trung bình toàn bộ số năm đóng BHXH.

Chú ý: Trong trường hợp số năm đóng bảo hiểm của người lao động lớn hơn số năm đóng để hưởng tối đa 75%. Ngoài lương hưu hàng tháng còn được nhận thêm trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu. Với mỗi năm đóng dư sẽ được hưởng 0,5 x Mức bình quân tháng đóng BHXH (theo khoản 2 Điều 58 luật bhxh).

Ví dụ cách tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội với lao động nghỉ hưu năm 2019

Bác Nguyễn Văn Nam đã tham gia bảo hiểm tại cơ quan nhà nước từ năm 1985 đến hết tháng 12/2018 là vừa tròn 33 với mức lương đóng BHXH  5 năm cuối như sau:

+ Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 mức lương đóng BHXH 5.500.000đ/ tháng.

+ Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 mức lương đóng BHXH 6.000.000đ/ tháng.

+ Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 mức lương đóng BHXH 6.500.000đ/ tháng.

+ Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 mức lương đóng BHXH 7.500.000đ/ tháng.

+ Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 mức lương đóng BHXH 8.000.000đ/ tháng.

Xác định mức lương hưu bác Nam nhận được

Năm 2019 bác Nam về hưu số năm tối thiểu để được hưởng tỷ lệ lương tối thiểu là 45% khi đóng đủ 17 năm.

Như vậy tỷ lệ lương sẽ được hưởng là: (33-17)*2% + 45% = 77% theo quy định sẽ bác được hưởng tối đa là 75%.

Với số năm đóng dư là 1 năm bác sẽ được nhận trợ cấp 1 lần khi về hưu bằng 0,5 x Mức lương bình quân tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tháng đóng bảo hiểm được xác định như sau:

= (5.500.000+6.000.000+6.500.000+7.500.000+8.000.000)/ 5 = 6.700.000đ

Mức hưởng lương hưu = Mức bình quân tháng đóng BHXH x Tỷ lệ hưởng (%)

= 6.700.000 x 75% = 5.025.000đ

Ngoài ra bác còn được hưởng trợ cấp 1 lần với 1 năm đóng dư xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp 1 lần = 0,5 x Số năm đóng dư x Mức bình quân tháng đóng BHXH

= 0,5 x 1 x 6.700.000 = 3.350.000 đ

Như vậy khi về hưu bác Nam sẽ nhận được lương hưu hàng tháng là 5.025.000đ và khoản trợ cấp 1 lần cho 1 năm đóng dư là 3.350.000đ.

Trên đây là bài chia sẻ của Kế toán Thành Công về cách tính lương hưu theo bảo hiểm xã hội với lao động nghỉ hưu năm 2019 và hướng dẫn cách tính lương hưu BHXH cho các năm tiếp theo. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý độc giả có thể tự xác định mức lương chính xác mình sẽ được nhận khi về hưu.

Cám ơn quý độc giả đã quan tâm theo dõi!

Bình luận