Dịch vụ lập báo cáo tài chính

dịch vụ lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
dịch vụ lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo quan trọng của doanh nghiệp. Phản ánh tổng hợp số liệu của cả một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là báo cáo đòi hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khả năng giải quyết linh hoạt.

Chính vì vậy không phải kế toán cũng biết cách làm, làm tốt, đúng quy định, hạch toán sai, số liệu sai, nộp chậm.

Để hạn chế tối đa các sai sót trên, Kế toán Thành Công cung cấp gói dịch vụ làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Mô tả công việc dịch vụ làm báo cáo tài chính:

  • Rà soát lại chứng từ kế toán, tờ khai thuế từ đầu năm.
  • Tư vấn những điểm chưa phù hợp theo thông tư, nghị định, luật hiện hành.
  • Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế GTGT đã nộp trong năm, điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện có sai sót.
  • Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế TNDN, tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý. Kiểm tra bút toán chênh lệch giữa thuế TNDN tạm tính và thuế TNDN thực tế, phát hiện sai sót điều chỉnh.
  • Cân đối lỗ – lãi của cả năm, kiểm tra và chốt với Doanh Nghiệp số tiền thuế trước khi lên sổ sách BCTC.
  • Kiểm tra BCTC, điều chỉnh và hoàn thiện các chỉ tiêu cho chính xác, đúng quy định.
  • Gửi BCTC (bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế TNCN, thuyết minh BCTC) cho quý doanh nghiệp và với cơ quan thuế.
  • In sổ sách và BCTC sau khi đã hoàn thiện và gửi lại cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí:

Kế toán Thành Công
Điện thoại: 0966701391
Email :hocketoanonline247@gmail.com
Fanpage: Kết nối với chúng tôi
Địa chỉ: Đa sỹ- Kiến Hưng- Hà Đông-HN

Bình luận