Loại hình doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán BCTC

Loại hình doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán
Loại hình doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán

Ý nghĩa của việc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), loại hình doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán BCTC. Bài viết sau đây Kế toán Thành Công xin được chia sẻ tới quý bạn đọc.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán BCTC là việc một doanh nghiệp, tổ chức thuê một đơn vị, cá nhân làm công tác kiểm toán độc lập kiểm tra BCTC của doanh nghiệp mình. Nhằm mục đích:

1. Xác định tính chính xác, trung thực và hợp lý của BCTC.

2. Xác định các BCTC có được trình bày phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và luật kế toán hiện hành.

3. Các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính cần kiểm toán : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh BCTC và các tài liệu khác thuộc bộ báo cáo tài chính theo luật định.

Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính

1. Theo Điều 37 luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 quy định một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán BCTC hàng năm.

2. Kiểm toán BCTC không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân doanh nghiệp, mà còn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông trong việc kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Kết quả kiểm toán tạo nên tính trung thực, khách quan, minh bạch về tình hình hoạt động của doanh nghiệp tới các cổ đông đồng thời sẽ là căn cứ cơ sở thu hút các nhà đầu tư.

4. BCTC là công cụ kiểm soát quản lý của các cổ đông, ngăn chặn hành vi gian lận, động cơ nhằm che giấu, biến báo số liệu kế toán.

Doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán
Doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán

Loại hình doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán

Theo Điều 15 nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 các doanh nghiệp sau phải kiểm toán BCTC hàng năm:

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

3. Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

4. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

6. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

7. Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

8. Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

9. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán BCTC hàng năm , nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất hoặc BCTC tổng hợp.

11. Việc kiểm toán BCTC và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức theo quy định (mục 5, 6) không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

12. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Xử phạt vi phạm về kiểm toán báo cáo tài chính
Xử phạt vi phạm về kiểm toán báo cáo tài chính

Quy định xử phạt vi phạm kiểm toán

Các trường hợp theo quy định phải tiến hành kiểm toán BCTC hàng năm nếu không tiến hành kiểm toán và đính kèm báo cáo kiểm toán với BCTC theo Điều 12 nghị định 41/2018 NĐ-CP ngày 12/03/2018 có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đồng thời buộc phải làm kiểm toán BCTC và đính kèm báo cáo kiểm toán BCTC theo đúng quy định.

Trên đây là chia sẻ của Kế Toán Thành Công về ý nghĩa của việc tiến hành kiểm toán BCTC, quy định bắt buộc kiểm toán đối với doanh nghiệp theo quy định. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình làm việc và nghiên cứu.

Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi và luôn ủng hộ hocketoanonline.vn!

Bình luận