Kế toán xây dựng cần biết những gì?

Kế toán xây dựng cần biết những gì
Kế toán xây dựng cần biết những gì

Kế toán xây dựng cần biết những gì? Kế toán xây dựng có khó không. Làm sao để trở thành một kế toán xây dựng giỏi. Bài viết sau đây sẽ cho bạn phần nào câu trả lời.

1. Sơ đồ kế toán xây dựng

 • Khi trúng thầu công trình dựa vào giá trị, khối lượng, dự toán kế toán bóc tách chi phí để hiểu rõ được chi phí cấu thành trong dự toán và hạch toán chính xác.
 • Do đặc thù của xây dựng là khi xây dựng công trình là vị trí xây dựng khác nhau (khác khu vực, khác tỉnh…) nên đơn giá xây dựng (nhân công, vật tư…) sẽ khác nhau do đó phải áp dụng đúng đơn giá cho mỗi công trình cho mỗi khu vực khác nhau.
 • Mỗi công trình, hạng mục có một dự toán riêng. Chi phí của công trình nào thì phải tập hợp vào công trình đó. Các chi phí cấu thành nên giá thầu công trình phải phù hợp với dự toán. Dựa vào chi phí đó để xác định xem hoá đơn đưa vào hạch toán cho công trình, hạng mục đó có tương đương không?
 • Do công trình xây dựng thường kéo dài nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình.
 • Vật tư xuất ra phải phù hợp với định mức theo dự toán công trình.
 • Khi hoàn thành công trình phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình (phụ thuộc quy mô công trình).
 • Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành

2. Công việc kế toán xây dựng phải làm

 • Phân tích chi tiết bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có đảm bảo theo đúng định mức.
 • Lập, quản lý và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế.
 • Theo dõi chi phí máy, nhân công máy thi công.
 • Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục.
 • Báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Xử lý các công việc phát sinh khác liên quan theo yêu cầu.
 • Giải trình số liệu với quản lý thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

3. Yêu cầu với một kế toán xây dựng:

 • Am hiểu các thông tư, quy định, luật hiện hành liên quan đến đấu thầu, xây dựng.
 • Hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán, kế toán của Việt Nam
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
 • Khả năng phân tích, quản lý, tổ chức công việc tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm.
Bình luận