Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Mô tả công việc kế toán kế toán tổng hợp
Mô tả công việc kế toán kế toán tổng hợp

Bộ phận kế toán nói chung và kế toán tổng hợp nói riêng là bộ phận quan trọng không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp từ siêu nhỏ tới siêu lớn. Trong bộ phận kế toán, kế toán tổng hợp là vị trí vô cùng quan trọng. Có thể ví vị trí của kế toán tổng hợp như “mama tổng quản của doanh nghiệp” về kế toán tài chính.

Vai trò trách nhiệm của kế toán tổng hợp trong mỗi doanh nghiệp khác nhau có đặc thù khác nhau. Tuy nhiên xét về vai trò, trách nhiệm của kế toán tổng hợp trong mỗi doanh nghiệp thì đó quả là một vị trí khó khăn. Vị trí này không những đòi hỏi một kế toán ngoài phải có chuyên môn kinh nghiệm vững vàng mà còn phải có khả năng tổ chức, quản lý, khả năng phối kết hợp nội bộ doanh nghiệp cũng như khách hàng, đối tác tốt.

Bài viết sau Kế Toán Thành Công xin được mô tả công việc kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết phần nào cung cấp checklist đầy đủ nhất cho các bạn đang làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan cho các bạn kế toán thành phần để có thể hiểu hơn về công việc của một kế toán tổng hợp.

Trách nhiệm công việc của kế toán tổng hợp

1. Công tác quản lý quỹ

 • Theo dõi quỹ tiền mặt, tiền vốn của công ty. Kiểm tra/đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế hàng ngày.
 • Thực hiện Thu – chi tiền mặt, kiểm tra giá trị thật của tiền mặt trước khi nhận (thu).
 • Theo dõi quỹ tiền gửi ngân hàng và việc chuyển khoản các ủy nhiệm chi khi phát sinh.
 • Kiểm tra lại các phiếu thu, phiếu chi và đề xuất cấp trên xem xét lại các trường hợp có vấn đề khả nghi trước khi thực hiện thu – chi.
 • Cập nhật, theo dõi và lập các báo cáo tình hình biến động Quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng, báo cáo định kỳ hàng ngày cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Kiểm kê tiền quỹ định kỳ hàng tháng 1 lần.
 • Lưu trữ hồ sơ – chứng từ.

2. Công tác thanh toán

 • Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán và nhập đầy đủ vào phần mềm kế toán.
 • Lập phiếu Thu, chi , ủy nhiệm chi.
 • Trình ký chứng từ Thu, chi , ủy nhiệm chi.
 • Kiểm tra, theo dõi tạm ứng, thanh toán tạm ứng, chi lương nhân sự.
 • Đối chiếu với thủ quỹ tồn quỹ cuối mỗi ngày.
 • Lưu trữ hồ sơ – chứng từ.

3. Thực hiện kiểm tra số liệu/thông tin – Kiểm tra Quyết toán – Theo dõi công nợ khách hàng , đối tác

 • Kiểm tra thông tin giá trị khoản thu/chi, Hóa đơn chứng từ
 • Phối hợp với bộ phận Kinh doanh làm quyết toán Doanh thu/chi phí, kiểm tra chi tiết từng bản nghiệm thu chương trình/hợp đồng về tính chính xác trước khi ký xác nhận quyết toán.
 • Theo dõi chi tiết công nợ bán DV, công nợ DV phải thanh toán.
 • Kiểm tra, lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác hàng tháng, quý và khi có yêu cầu.
 • Lập kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ hàng tháng, kế hoạch thu hồi công nợ khách hàng.
 • Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất.
 • In và lưu trữ đầy đủ các biên bản đối chiếu công nợ kèm theo chứng từ gốc.
 • Các công việc khác liên quan.

4. Kiểm Tra Doanh thu – Chi phí

 • Phối hợp đối chiếu kiểm tra khoản Doanh thu các chương trình/dịch vụ theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra đối chiếu Hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, (Được lập trên phần mềm kế toán).
 • Cân đối báo cáo Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trên sổ quản trị theo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất.

5. Hóa đơn chứng từ – lập báo cáo thuế – báo cáo tài chính

 • Theo dõi và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng sau khi kết thúc và nghiệm thu chương trình/dịch vụ.
 • Rà soát hóa đơn đầu vào theo từng hợp đồng với NCC, hóa đơn phải được thu về đầy đủ.
 • Lập bảng kê bán ra , mua vào thuế GTGT, bảng kê chi tiết để nộp thuế TNCN, Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN
 • Lập biên bản điều chỉnh, thu hồi hóa đơn khi có sai sót.
 • Nộp tờ khai thuế, nộp thuế
 • Lập báo cáo tài chính theo quy định
 • Các công việc khác liên quan – Lưu trữ chứng từ.

6. Theo dõi báo cáo dòng tiền, báo cáo Quản trị, báo cáo công việc

 • Lập báo cáo dòng tiền theo Tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.
 • Lập báo cáo quản trị theo Tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.
 • Báo cáo công việc chi tiết từng ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc có yêu cầu đột xuất.

7. Hỗ trợ – phối hợp cùng các bộ phận khác

 • Nhận thông tin từ các bộ phận trong công ty – Phân tích và xử lý thông tin – Phản hồi thông tin đúng thời điểm, hợp lý, rõ ràng, kịp thời.
 • Hướng dẫn và giải thích cho các bộ phận khác hiểu công việc khi cần kế toán hỗ trợ
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

8. Công tác lưu trữ chứng từ hồ sơ

 • Lưu trữ hợp đồng – phụ lục – biên bản nghiệm thu – Quyết toán theo từng khách hàng
 • Lưu trữ hóa đơn trong file hóa đơn để đúng nơi quy định
 • Chứng từ thu – chi lưu vào trong file để đúng nơi quy định (Lưu ý khi lưu phải có đầy đủ chữ ký)

Quyền hạn của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

1. Được quyền yêu cầu các bộ phận khác trong Công ty cung cấp đầy đủ hoá đơn chứng từ khi thanh toán.

2. Được từ chối các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin sai quy định.

3. Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý hạch toán.

4. Có quyền yêu cầu Phòng ban trong Công ty cung cấp tất cả chứng từ liên quan đến việc theo dõi công nợ để phục vụ cho công tác đối chiếu hạch toán kế toán.

5. Yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp tất cả hợp đồng kinh tế, phụ lục, biên bản nghiệm thu – quyết toán đã ký kết.

6. Liên hệ với các khách hàng hoặc đối tác để làm biên bản đối chiếu công nợ.

7. Có quyền từ chối thực hiện nghiệp vụ các hồ sơ, chứng từ không đúng với quy trình, quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.

Quan hệ công tác của kế toán tổng hợp

1. Phối hợp tác nghiệp nội bộ: các phòng ban trong công ty

2. Phối hợp tác nghiệp bên ngoài : đối tác, khách hàng,…

3. Báo cáo cấp trên trực tiếp: kế toán trưởng, ban giám đốc

4. Quản lý cấp dưới trực tiếp: kế toàn thành phần

Trên đây là bài chia sẻ bản Mô tả công việc kế toán kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp của Kế Toán Thành Công. Hy vọng bài viết phần nào sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho sự phát triển nghề nghiệp của các bạn kế toán.

Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc các bạn luôn gặp may mắn trên con đường sự nghiệp!

Bình luận